අපි කියන්නම් පොහොට්ටුවෙන් ඉදිරිපත් වෙන ඊළඟ ජනාධිපති

ඉදිරියේ දී පවත්වන ඕනැම මැතිවරණයකට ශක්තිමත්ව මුහුණදීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සූදානම් බව පක්ෂ මහලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සාගර කාරියවසම් මහතා පවසනවා.

මේ ඇතුළු දේශපාලන වේදිකාවේ පල වූ අදහස් කිහිපයක්.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *