අයවැයෙන් විසිදහක් ඉල්ලා රාජ්‍ය සේවකයින් කෑම පැයේ උද්ඝෝෂණයේ

මෙවර අයවැයෙන් රුපියල් විසිදහසක දීමනාවක් හෝ වැටුප් වැඩීමක් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා රාජ්‍ය සේවකයින් අද දහවල් කෑම පැයේ දී උද්ඝෝෂණයක නිරතවීමට සැළසුම්කර තිබෙනවා.

රාජ්‍ය හා පළාත් රාජ්‍ය සේවා වෘත්තීය සමිති එකමුතුවයි විරෝධතාව සංවිධාන කරන්නේ.

සංවර්ධන නිලධාරී,  කළමනාකරන සේවා,  ග්‍රාම නිලධාරී,  සමෘද්ධි,  පළාත් රාජ්‍ය සේවා ඇතුළු වෘත්තීන් ගණනාවක සාමාජිකයින් ඊට සහභාගිවීමට නියමිතයි.

මෙවර අයවැයෙන් තම ඉල්ලීම්වලට විසදුමක් ලබානොදුනහොත් ඉදිරියේදී දැඩි වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගයකට එළඹෙන බව වෘත්තීය සමිති පවසනවා.

පවතින ගැටලුවලට දිගින් දිගටම විසදුම් ලබාදීමට බලධාරීන් අපොහොසත්වීම සහ එම ගැටලු මගහැර යාමට උත්සාහ දැරීම හේතුවෙන් මෙලෙස වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගවලට එළඹෙන බවයි වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් පවසන්නේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *