ඇල්ල – වැල්ලවාය මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන්ම අවහිර වෙයි

ඇල්ල වැල්ලවාය මාර්ගයට රාවණා ඇල්ල ඉහල ප්‍රදේශයෙන් පස් කන්දක් කඩා වැටිමෙන් මාර්ගයේ ගමනා ගමන කටයුතු සම්පූර්ණයෙන්ම අවහිර වී තිබේ.

මීට සුළු මොහෙතකට පෙර පස් කන්ද නාය ගොස් ඇති අතර, මේ හේතුවෙන් රියදුරන් දැඩි අසීරුතාවයකට පත්ව ඇත.

මේ වනවිට එම ප්‍රදේශයේ දැඩි රථවාහන තදබදයක්ද හටගෙන ඇතැයි අප වාර්තාකරු පැවසීය

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *