“ඉරි කැපුවොත් බලාගෙනයි” පොළොන්නරුවේ පොලිස් නිලධාරිණියෝ පාරට බසිති

රථ වාහන පරීක්ෂාව සඳහා පළමු වරට කාන්තා පොලිස් නිලධාරීන්ද සේවයේ යෙදවීමට පොළොන්නරුව පොලිසිය පියවර ගෙන තිබෙනවා .

ඒ අනුව ඊයේ සිට කාන්තා පොලිස් නිලධාරිණියන් අට දෙනෙකුද සේවයට එක්වූවා

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *