කඩුගන්නාව ප්‍රාදේශීය රෝහලේ පැරණි බැම්මක් කඩා වැටීමෙන් පුද්ගලයෙකු ජීවිතක්ෂයට

කඩුගන්නාව ප්‍රාදේශීය රෝහලේ පැරණි බැම්මක් කඩා වැටීමෙන් පුද්ගලයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා.

රෝහලේ ඇති පැරණි බැම්ම ඉවත් කර නව බැම්මක් ඉදිකරමින් සිටියදී ඔහු මෙම අනතුරට ලක්ව තිබෙනවා.

පැරණි බැම්ම සමග පස් කඩා වැටීමෙන් මෙම පුද්ගලයා ඊට යට වී ඇති බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කරන්නේ.

රෝහලේ සේවකයින් හා තවත් පිරිසක් කඩිනමින් පස් ඉවත් කර ඊට යට වූ පුද්ගලයා රෝහල් ගත කළද ඒ වන විටත් ඔහු මිය ගොස් තිබෙනවා.

මෙලෙස මියගොස් ඇත්තේ තිස් තුන් හැවිරිදි කඩුගන්නාව පරණ පට්ටිය ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක්.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *