ජල පහරකට හසුවූ සිසුවෙක් අතුරුදන් වෙයි

ගලහ, සුදුවැල්ල ප්‍රදේශයේ සිසුවෙකු ජල පහරකට හසුව ගසා ගෙන ගොස් අතුරුදන් වී තිබෙනවා

පොලිසිය පැවසුවේ ඊයේ (11) දිනයේ අතුරුදන් වූ දරුවා පාසල් පැවති 05 වසර ශිෂ්‍යත්ව අමතර පන්තියක් සඳහා සහභාගී වී නැවත නිවස බලා පයින් පැමිණෙමින් සිටියදී ජල පහරකට හසු වී ලිට්වැලි ඇල මාර්ගයට ගසාගෙන ගොස් ඇති බවයි

අතුරුදහන් වූ සිසුවා වයස අවුරුදු 10ක දෙල්තොට ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක් වන අතර පොලිස් ජල කිමිදුම් කණ්ඩායමකගේ ද සහය ඇතිව දරුවා පිළිබඳ සෙවීම් කටයුතු සිදු කරන බව සඳහන්.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *