ජාතික ආණ්ඩුවක අවශ්‍යතාවක් මේ මොහොතේ නෑ – මනෝ ගනේසන්

ජාතික ආණ්ඩුවක අවශ්‍යතාවක් මේ මොහොතේ රටට නොමැති බව ජාතික ඒකාබද්ධතා, රාජ්‍ය භාෂා සමාජ ප්‍ර‍ගති, හින්දු ආගමික කටයුතු ඇමැති මනෝ ගනේසන් මහතා පැවසීය.

2015 යහපාලන රජය පත් වන අවස්තාවේ දින 100 සංකල්පයක් මත ඇතැම් පුද්ගලයින් ජාතික ආණ්ඩුවක අවශ්‍යතාවයක් පෙන්වා දීම සිදු කළ බවත් දින 100 දින 300ට ගමන් කළ බවත් කියා සිටි ඇමති මනෝ ගනේෂන් මහතා අද වන විට පක්ෂ දෙකක එක් වීමෙන් සැදුණු ජාතික ආණ්ඩුවේ ප්‍ර‍තිවිපාක අප භුක්ති විද අවසන් වී ඇති බවත් කීවේය.

ජාතික ඒකාබද්ධතා, රාජ්‍ය භාෂා සමාජ ප්‍ර‍ගති, හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය මෙහෙයවූ රාජ්‍ය සේවය ඔබටයි වැඩසටහන යටතේ අද මාතලේ හින්දු ජාතික පාසලේ පැවති නීතිමය ලිපි ලේඛණ ලබාදීමේ ජනතා ජංගම සේවයට එක් වෙමින් ඇමැති මනෝ ගනේෂන් මහතා ඉහත කරුණු අනාවරණය කළේය.

ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පය මහත්මා සංකල්පයක් නොවන බව පෙන්වා දෙන ඒ මහතා මේ මොහොතේ රට ගැන ජනතාව ගැන හිතන නායකයෙක් පත් විය යුතු බවත් සදහන් කළේය.

එමෙනම් ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සදහා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ “දිනන බඩුවක්” ඉදිරිපත් කිරිමට එක්සත් ජාතික පෙරමුණ සූදානම් බව කියා සිටි ඇමැති මනෝ ගනේෂන් මහතා මේ වන විට ඔහුව නම් කර අවසන් බවත් නමුත් එය රහසක් බවත් කියා සිටියේය.

ඉදිරි මහ මැතිවරණයේදී එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ රජයක් පිහිටුවන බව පෙන්වා දෙන ඇමැතිවරයා 2015 වසරේ යහපාලන රජය පත්වන අවස්ථාවේ මැතිවරණයකට එළඹුනේ නම් මේ වන විට මන්ත්‍රිවරුන් 120ට ආසන්න සංඛ්‍යාවකින් යුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයක් බිහි වී අවසන් බවත් කියා සිටියේය.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *