තැපෑලේ ඉහළම ආදායම බස්නාහිරෙන්

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තවේ ඉහළම ආදායම බස්නාහිර පළාතෙන් ලැබුණු බව අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන පවසයි.

එම ආදායම 54%ක් බවයි මඩකලපුව නගරයේ ඉදිකරන ලද නැගෙනහිර පළාත් තැපැල් පරිපාලන සංකීර්ණය ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා පැවසූවේ.

එමෙන්ම තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව නැගෙනහිර පළාතෙන් උපයන ආදායම සියයට 10 දක්වා වැඩි කළ යුතු බව ද බන්දුල ගුණවර්ධන මෙහිදී සඳහන් කළේය.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *