නිවාස අඩස්සියේ රඳවා තැබීමට නව නීති

රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගතකිරීමට සහ බන්ධනාගාරගතකිරීමට විකල්පයක් ලෙස සුදුසු නඩු කටයුතුවල සැකකරුවන් සහ වැරදිකරුවන් නිවාස අඩස්සියේ රඳවා තැබීමට නීති ප්‍රතිපාදන හඳුන්වාදීමට අදාළව නීති කෙටුම්පත් සම්පාදකට උපදෙස් දීම සඳහා අධිකරණ අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් යෝග්‍ය නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විනිසුරුවරයෙකුගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කමිටුවක් මීට පෙර පත්කර තිබුණි.

එම නිලධාරී කමිටුව විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති වාර්තාව මත පදනම්ව ඊට අදාළ යෝග්‍ය නීති හඳුන්වාදීමට නියමිතව තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර තුළ පවතින තදබදය දීර්ඝකාලීන ගැටලුවක් ලෙස මේ වනවිට හඳුනාගෙන ඇත.

එයට පිළියමක් ලෙස මෙම තීරණය ගැනීමට නියමිතව තිබේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *