නුවන් ලක් මව රනින් සරසයි

2023 ආසියානු පැරා ක්‍රීඩා උළෙලේ T44 මීටර් 100 පිරිමි ධාවන ඉසව්වේ රන් පදක්කම දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවේ නුවන් ඉන්දික සමත්වී තිබෙයි

තත්පර 11.63 ලෙස වාර්තා කරමින් ඔහු එම දක්ෂතාවය දක්වා තිබුණි

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *