පාසලක තාප්පයක් කඩා වැටී සිසුන් දෙදෙනෙකුට තුවාල

හලාවත   අඹකඳවිල  ශාන්ත රෝගුස්  කණිෂ්ඨ  විද්‍යාල භූමියේ  තනාඇති  තාප්පයක  කොටසක් කඩාවැටී එයට  යටවී  ඇති  පාසැලේ සිසුන් දෙදෙනෙකුට  තුවාල සිදුවී ඉන් එක්  සිසුවෙක්  ප්‍රතිකාර සඳහා  හලාවත රෝහලට  ඇතුල් කර ඇත.

ඊයේ  (12 ) පෙරවරුවේ  මෙම තාප්පයේ කොටසක් කඩාවැටීම සිදුවී ඇති අතර එයට යටවීමෙන්  තුවාල  සිදුවී මෙසේ  රෝහල් ගතකර ඇත්තේ එම විද්‍යාලයේ 11 වසර ‍ශ්‍රේණියේ  ඉගෙනීම ලබන පැතුම් විදර්ශන (අවු.16)නම් සිසුවෙකි.

කඩාව වැටුන තාප්පකොටසට යටවීමෙන්  සුළු තුවාල සිදුවී ඇත්තේ එම විද්‍යාලයේ 10 වසර ශ්‍රේනියේ ඉගෙනීම ලබන සෙනුර මහේෂ් නම් සිසුවාටයි.

එම සිසුන්  දෙදෙනා තාප්පයේ ගේට්ටුවක් වැසීමට උත්සාහ කළ අවස්ථවේ තාප්පයේ කොටසක් කඩාවැටී එයට යටවීමෙන්   ඔවුන්  දෙදෙනාට  මෙසේ  තුවාල සිදුවී  ඇති බව  මේ පිළිබඳ   පැවැත්වුන  පරීක්ෂණවලදී හෙලිවී  ඇත.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *