පුස්තකාලයක් වුණු අපුරු බස් නැවතුම

ඉංගිරියේ සිට බුලත්සිංහල දක්වා ගමන් ගන්නා මාර්ගයේ බෝතලේ ගංගොඩ ප්‍රදේශයේ පුස්තකාලයක් සමගින් බස්නැවතුම්පලක් ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ පුවතක් වාර්තා වෙයි

බෝතලේ ගංගොඩ පදිංචි  එච්.එච්.සෝමා මහත්මිය තම නැසීගිය  එම් .එච්. සිංඤෝ   පියාණන්ට   සහ  එච්.එම්. සුදු කුමාරි මෑණියන්ට  සහ නැසීගිය තම විලියම් සාන්ත සහෝදරයාට පින් පිණිස මෙම ප්‍රජා සත්කාරය සිදුකර ඇත.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *