මිලියන 43ක මත්ද්‍රව්‍ය තොගයක් හසුවෙයි

තැපැල් මාර්ගයෙන් මෙරටට එවන ලද රුපියල් මිලියන 43කට ආසන්න වටිනාකමකින් යුත් මත්ද්‍රව්‍ය තොගයක් සොයාගැනීමට ශ්‍රී ලංකා රේගු මත්ද්‍රව්‍ය පාලන අංශයේ නිලධාරීන් සමත්ව තිබෙනවා.

මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුව තුළ සිදුකරන ආවේක්ෂණ රාජකාරීවලදී මත්ද්‍රව්‍ය අඩංගු වේ යැයි සැකපිට පාර්සල් 25 ක කළ පරීක්ෂාවේදී මෙම මත්ද්‍රව්‍ය සොයාගෙන තිබුණා

එම පාර්සල් ජර්මනිය සහ එංගලන්තය යන රටවල්වල සිට කොළඹ, මහරගම, බත්තරමුල්ල, බොරලැස්ගමුව, පානදුර මොරටුව හා මහනුවර යන ප්‍රදේශවල පදිංචි පුද්ගලයන්ගේ ලිපිනයන් වෙත එවා ඇති අතර ඒවා ව්‍යාජ ලිපිනයන් බවට වැඩිදුර විමර්ශනවලදී හෙළිවී තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *