මුහුදේ ගසාගෙන ගිය විදෙස් ජාතිකයෙකු බේරා ගැනේ

හික්කඩුවේ නාරිගම පොලිස් ජීවිතාරක්ෂක ඒකකය අසල දී දියවැලකට හසුවී ගසාගෙන යමින් සිටි විදෙස් ජාතිකයෙක් නිරුපද්‍රිතව බේරාගෙන තිබේ.

අප වාර්තාකරු පැවසුවේ අදාළ විදේශිකයා මීටර් 500ක් පමණ ඈතට ගසාගෙන ගොස් ඇති බවය.

නාරිගම පොලිස් ජීවිතාරක්ෂක ඒකකයේ නිලධාරීන් විසින් විදේශිකයාව බේරාගෙන තිබේ.

එලෙස බේරාගෙන ඇත්තේ අවුරුදු 39ක් වූ රුසියානු ජාතිකයෙකි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *