රූ රැජිණියන් පිරිසක් මහනුවරට

ලෝක සංචාරක රූ රැජින තරගාවලියට සහභාගි වන තරඟකාරිනියෝ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක නිරතව සිටින අතර තුර ඊයේ (24) මහනුවරට ඓතිහාසික ශ්‍රී දළදා මාලිගාව නැරඹීමට එක්ව සිටියා.

ශ්‍රී ලංකාව ද ඇතුළු රටවල් 30 ක සංචාරක රූ රැජිනියන් එම කණ්ඩායමට ඇතුළත් ව සිටි අතර එහිදී එම තරඟකාරිනියන් පවසා සිටියේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවගේ ආගන්තුක සත්කාර ඉතා ඉහළ මට්ටමක පවතින බවත් ආගමික සහ සංස්කෘතික මය වශයෙන්ද ඔවුන් ඉතා ඉහල මට්ටමක සිටින බවයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *