ලංගම බස් රථවල ටිකට්පත වෙනුවට විද්‍යුත් කාඩ්පතක්

ලංගම බස් රථවල ගමන් කිරීමේදී ටිකට්පත වෙනුවට විද්‍යුත් කාඩ්පතක් හදුන්වාදීම ඉදිරි මාස දෙක තුළදී සිදු කරන බව අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා.

මේ අතර ආණ්ඩු පක්ෂ  මන්ත්‍රීවරුන් පැවැත් වූ  බව කියන සාදයක් සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ නායකවරයා නැගූ ප්‍රශ්නයක් හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වුණා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *