සහකාර ශාලාධිපති උත්තර ලියා සිසුවකුට දීලා

පොල්පිතිගම කලාපයේ ශිෂ්‍යත්ව විභාග මධ්‍යස්ථානයක සහකාර ශාලාධිපතිවරයෙක් පෙරේදා ( 15 වැනිදා ) පැවති ශිෂ්‍යත්ව විභාග‌යේ දෙවැනි ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු ලියා සිසුවකුගේ මේසය මත තැබීමේ සිද්ධියක් අනාවරණය වී තිබේ.

ඇති වූ හදිසිය හේතුවෙන් මෙම සහකාර ශාලාධිපතිවරයා එම පිළිතුරු තබා ඇත්තේ තමන් ඉලක්ක කළ සිසුවාට නොව වෙනත් සිසුවකුගේ මේසය මතය.

මද වෙලාවකින් මේසය මත ඇති පිළිතුරු සහිත කොළය වෙනත් නිරීක්ෂකයෙක් දැක ඇති අතර ඒ මොහොතේම එය ඉවත් කිරීමට කටයුතු කර තිබේ.

එලෙස ඉවත් කර ගැනීමෙන් පසුව කළ සොයා බැලීමේ දී සහකාර ශාලාධිපතිවරයාගේ ක්‍රියාකලාපය අනාවරණය වී ඇත. ඔහු පොල්පිතිගම හාමිනේගම නමින් ඇති පාසලක විදුහල්පතිවරයා බව පැවසේ.

එදින මුලින්ම පැවතියේ දෙවැනි ප්‍රශ්න පත්‍රයය. සිසුන්ට ප්‍රශ්න පත්‍රය බෙදා හැරීමෙන් පසු ඉතිරිවන ප්‍රශ්න පත්‍ර ඒ මොහොතේම නිලමුද්‍රාව තබා ආරක්ෂිතව තැබිය යුතු වුවත් මෙම සහකාර ශාලාධිපතිවරයා ඉතිරි වූ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් රහසේ තබා ගනිමින් පිළිතුරු ලියා ඇති බව කර තිබෙන පරීක්ෂණ අනුව හෙළි වී ඇත.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වන පරීක්ෂණ සඳහා සිද්ධියට සම්බන්ධ සහකාර ශාලාධිපතිවරයා සමග ශාලාධිපතිවරයා ද විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට කැඳවනු ලැබ තිබේ.

මෙම තැනැත්තා පිළිතුරු සපයා ඇති උත්තර පත්‍රය ඔහු ඉලක්ක කර ඇතැයි සිතන සිසුවාට බාර දීමට නොහැකි වී ඇති බවත් ඉන් විභාග මධ්‍යස්ථානයට කැළලක් වුවා හැරෙන්නට කිසිදු සිසුවකුට අගතියක් සිදු වී නැති බවත් සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කළ නිලධාරීහු සඳහන් කරති.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *