සෑම ගමකටම අස්වැසුම නිලධාරියෙක්… වැඩසටහනට සහය දීමට ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් තීරණය කරයි…

අස්වැසුම සුබසාධක ප්‍රතිලාභ වැඩසටහන ඉදිරියට ගෙන යාමට සහය දැක්වීමට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ සංගමය එකඟතාව පළ කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ සංගමයේ ලේකම් ප්‍රදීප් රත්නායක මහතා සඳහන් කළේ, ජනාධිපති කාර්යාලයේ ඊයේ (07) පැවති සාකච්ඡාවකදී අස්වැසුම සම්බන්ධයෙන් දැනට පවතින ගැටලු නිරාකරණය කිරීමට බලධාරීන් එකග වූ බවයි.

මේ අතර ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය ද ඒ සම්බන්ධයෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

එහි දැක්වෙන්නේ, අස්වැසුම සුබසාධක වැඩසටහන විධිමත්ව ඉදිරියට ගෙනයාම සඳහා ගම් මට්ටමින් නිශ්චිත නිලධාරියකු පත් කිරීමට එහිදී එකඟ වූ බවයි.

සංක්‍රාන්තික, අවදානමට ලක්වූ, දුප්පත් හා අන්ත දිළිඳු යන සමාජ කාණ්ඩ 04ක් යටතේ අස්වැසුම සුබසාධක ප්‍රතිලාභ ගෙවීම් සිදු කෙරෙන අතර ආබාධිත, වැඩිහිටි සහ වකුගඩු රෝගීන් සඳහා ද සුපුරුදු පරිදි අදාළ දීමනා ලබා දෙනු ලබ ද එම නිවේදනයේ සඳහන් විය.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *