ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයේ ත්‍යාග මුදල ඩොලර් මිලියන 10ක්

මෙවර ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයේ ජයග්‍රාහකයින්ට පිරිනමනු ලබන ත්‍යාග මුදල් ප්‍රමාණය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

මේ අනුව ලෝක කුසලානය ජයග්‍රහණය කරනු ලබන කණ්ඩායමට මුදලින් ඩොලර් මිලියන 4 ක් ලැබෙනු ඇත. අනුශූරතාවය දිනාගන්නා කණ්ඩායමට ලැබෙන මුදල ඩොලර් මිලියන 2 කි.

මේ අතර අවසන් පූර්ව තරඟ දෙකේ දී පරාජය වන කණ්ඩායම් දෙක සඳහා එක් කණ්ඩායමකට ඩොලර් අට ලක්ෂය බැගින් ප්‍රදානය කෙරෙනවා.

මේ අතර මූලික ලීග් තරඟ වටයේ තරඟ 45 ක් පැවැත්වෙන අතර මෙහිදී එක් එක් තරඟයේ ජයග්‍රාහී පිල වෙනුවෙන් ඩොලර් 40,000 ක් බැගින් හිමිවෙන අතර ලීග් තරඟ වටයෙන් ඉහළට යන කණ්ඩායම් වෙනුවෙන් එක් කණ්ඩායමක් සඳහා ඩොලර් ලක්ෂය බැගින් හිමිවනවා.

මේ අනුව ලෝක කුසලානය ජයග්‍රහණය කරනු ලබන කණ්ඩායමට හිමිවන මුළු ත්‍යාග මුදල් ප්‍රමාණය ශ්‍රී ලංකා මුදලින් රුපියල් කෝටි 75 ඉක්මවනු ඇති. ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයේ ජයග්‍රහකයින් වෙනුවෙන් පිරිනමනු ලබන සමස්ත ත්‍යාග මුදල්වල වටිනාකම ඩොලර් මිලියන 10 කි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *