රාජ්‍ය බැංකුවක ATM එක කොල්ලකා මිලියන 10ක් සොරාගෙන

මින්නේරිය මිනිහිරිගම ප්‍රදේශයේ වෙළෙද සංකිර්ණයක ගොඩනැගිල්ලක පිහිටා තිබු රාජ්‍ය බැංකුවකට අයත් ඒ.ටි.එම් යන්ත්‍රයක් කඩා එහි තිබු රුපියල් මිලියන 10කට අධික මුදලක් සොරාගෙන ඇත.

අදාළ ඒ.ටි.එම් යන්ත්‍රය ක්‍රියාවිරහිත විම හේතුවෙන් බැංකුවෙහි නිලධාරින් එය පරික්ෂා කිරිමේදි මෙම සොරකම සම්බන්ධයෙන් ඊයේ(27) තොරතුරු අනාවරණය වි තිබේ.

ඒ අනුව මේ පිළිබද විමර්ෂණය සිදුවේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *