තවත් කොවිඩ් මරණ 11ක්

තවත් කොවිඩ් මරණ 11ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබෙනවා.

සෞඛ්‍ය අංශ පෙන්වා දෙන්නේ එම මරණ ඊයේ (12) තහවුරු කර ඇති බවයි.

මෙරටින් මේ දක්වා වාර්තා වී ඇති මුළු කොවිඩ් මරණ ගණන 15,174ක් වනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *