මන්දගාමී දුම්රිය ගමන් වාර 14කදී අවලංගු කෙරේ

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ කොළඹ – කොටුවෙන් ගමන් ආරම්භ කර බදුල්ල, ත්‍රිකුණාමලය, කන්කසන්තුරය බලා ධාවනය කරන රාත්‍රි තැපැල් දුම්රිය සහ එම නගරවලින් කොළඹ කොටුව බලා ධාවනය වන රාත්‍රී තැපැල් දුම්රිය මෙලෙස අවලංගු කර ඇති බවයි.

එමෙන්ම මන්දගාමී දුම්රිය ගමන් වාර 14 ක්ද අවලංගු කර තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *