ලංකාව සෙකන්ඩ් වෙන්නේ නැහැ – දිනකට සංචාරකයින් 1500ක්

දිනකට සංචාරකයින් 1500ක් කියන ඉලක්කය සපුරා ගැනීමට උත්සාහ කරන බව සංචාරක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසයි.

පසුගිය දිනවල සංචාරක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා සංචාරක ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් කිහිපයකටම සම්බන්ධ විය.

මේ ගැන අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ “ඒ රටවල සෞඛ්‍ය නීතිරීති ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය අපි දැක්කා. රටක් විදිහට අපිට කොන් වෙන්න බැහැ. ඒ රටවල සංචාරකයින් සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වන සෞඛ්‍ය නීතිරීති සම්බන්ධයෙන් අපේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සමඟ අපි සාකච්ඡා කරනවා. දිනකට සංචාරකයින් 1500ක් කියන ඉලක්කය සපුරා ගැනීමට අපි උත්සාහ කරනවා” යනුවෙනි.

එම වැඩපිළිවෙලට සමගාමීව සංචාරක ව්‍යාපාරය නගාසිටුවීම සඳහා ගෙන යන වැඩපිළිවෙළ යටතේ කටුනායක ගුවන්තොටුපළ ආශ්‍රිතව පිහිටුවන ලබන නවීන පී.සී.ආර් පරීක්ෂණාගාරය එලැබෙන 20 වැනිදා විවෘත කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත. එමඟින් පැයකට පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ 500 බැගින් දිනකට පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ 7000ක් පරීක්ෂණගාරය තුළ සිදුකිරීමට නියමිතය.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *