සති දෙකකින් 19 සංශෝධනය ඉවතට – ආණ්ඩුව කඩිනමින් ගන්නා තීරණය මෙන්න

විසි වෙනි ව්‍යවස්තා සංශෝධනය ඉදිරි සති දෙකක කාලය ඇතුළත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නව රජය සූදානමින් සිටින බව වාර්තා වනවා.

ඒ යටතේ 19 සංශෝධනයේ ඇතැම් වගන්ති ඉවත් කරනු ඇති බවත් 19 සංශෝධනයේ ඇතැම් වගන්ති එලෙසම පවතිනු ඇති බවත් ඩේලි මිරර් පුවත්පත සඳහන් කර තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *