තවත් ආසාදිතයින් 201ක්

කොවිඩ් 19 ආසාදනය වූ තවත් ආසාදිතයන් 201ක් වාර්තා වූ බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන තුලින් 37ක්, පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳපොළින් 140ක් හා ධීවර වරායන් තුළින් 24ක් ලෙස ආසාදිතයන් 201ක් වාර්තා වී තිබේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *