මෙරටින් තවත් කොවිඩ් මරණ 05ක්

අද (22) දිනය තුල මෙරටින් කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 5ක් වාර්තා වන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනවා.

මෙම මරණ පහත් සමඟ මෙරට කොවිඩ් 19 ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 450ක් දක්වා ඉහළ ගියා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *