අදත් කොවිඩ් මරණ 04ක් – සමස්ත මරණ 493ක් ලෙස ඉහළට

අද (05) දිනයේදීත් කොවිඩ් මරණ 04ක් වාර්තා වී තිබේ.

ඒ සමඟ සමස්ත මරණ 493ක් ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බවයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සඳහන් කරන්නේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *