තවත් කොවිඩ් මරණ 101ක්. සමස්තය 2011ක්

කොවිඩ්–19 වෛරසය ආසාදනයවීමෙන් මරණ 101ක් වාර්තා වී ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසයි.

ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත කොවිඩ මරණ සංඛ්‍යාව 2011ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

ඊයේ දිනය තුළ ආසියානු කලාපයේ වැඩිම මරණ රට සිදු වූ 05 රට වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවයි.

එමෙන්ම ලෝකයේ වැඩිම මරණ අතර 15 සිටි තැනට එය වාර්තා වෙයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *