අදත් ආසාදිතයන් 2000 පනී

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 820ක් හදුනාගැනීමත් සමග අද හදුනාගන්නා ලද ආසාදිත ප‍්‍රමාණය 2205 දක්වා ඉහල යයි.

ඔවුන්ද සමග මෙරට වාර්තා වූ ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 246,091කි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *