ලබන 21,22 සහ 23 ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන විවෘත කෙරේ

සංචරණ සීමා ඉවත් කිරීමෙන් පසු ලබන 21,22 සහ 23 යන දින තුනෙහි මැනිං පොදු වෙළදපොළ ඇතුළු ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන විවෘතව තැබීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

මේ බව මැනිං වෙළද සංගමයේ සහ සමස්ත ලංකා විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන වෙළද සංගමයේ භාණ්ඩාගාරික නිමල් අත්තනායක සදහන් කළා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *