කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 26ක්

මෙරටින් ඊයේ (10) දිනයේදී කොවිඩ් ආසාදිතයින් මරණ 26ක් වාර්තා වුණා.

එය දැක්වුනේ දිනක් තුල මෙරටින් වාර්තා වූ වැඩිම කොවිඩ් ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව ලෙසයි.

මෙම මරණ 26ත් සමග මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත කොවිඩ් 19 ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 827ක් දක්වා ඉහළ ගියා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *