පෑලියගොඩ මැනිං වෙළෙඳපොළේ විරෝධතාවක් අතරතුර 6ක් අත්අඩංගුවට

පෑලියගොඩ මැනිං වෙළෙඳපොළේ විරෝධතාවක් අතරතුර 6 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ‌ගෙන ඇති බව පොලීසිය පවසයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *