අරගලයෙන් පලක් නොවූ බව 60%ක් කියයි

ගෝල්ෆේස් අරගලයෙන් ජනතා අපේක්ෂා ඉටු වී නොමැති බවට ජනතාවගෙන් සියයට 60ක් පෙන්වා දී ඇතැයි වෙරිටේ රිසර්ච් කළ සමීක්ෂණයකින් හෙළි වී ඇත.

2022 වර්ෂයේ ගෝල්ෆේස් අරගලය නිසා එවක ජනාධිපති ධුරය හැරයාම, අගමැති වෙනස් වීම හා කැබිනටි මණ්ඩලය වෙනස් වීම ඇතුළු වෙනස්කම් ඇතිව තිබෙන නමුත් මෙරට බහුතර ජනතා අපේක්ෂා අරගලය හරහා ඉටු වී නොමැති බවද වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනය පෙන්වා දෙයි.

මෙරට වැඩිහිටි පුද්ගලයින් 1008ක් යොදා ගනිමින් මෙම සමීක්ෂණය සිදු කර ඇත.

එම අරගලයෙන් වසරකට පසු සිදු කළ සමීක්ෂණයේ ප්‍රතිථලය අනුව ජනතාවගෙන් සියයට 51ක් පෙන්වා දී ඇත්තේ රට ගොඩ නැගීමට නම් දූෂිත අයහපත් පාලනය නිවැරදි කළ යුතු බවය.

මෙම සමීක්ෂණය අනුව අරගලයේ අපේක්ෂා ඉටුව ඇති බව සඳහන් කර ඇත්තේ සියයට 11ක් පමණි.

එහෙත් සියයට 29කට අරගලය පිළිබඳ කිසිදු අදහසක් නොමැත.

මෙම සමීක්ෂණය අනුව රට ගොඩ නැගීමට ආර්ථික ක්‍රමය වෙනස් කළ යුතු බවට සියයට 34ක් යෝජනා කර ඇති අතර සියයට 15ක් යෝජනා කර ඇත්තේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට වඩා ස්ථාවරත්වයක් ඇති කළ යුතු බවය.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *