කොරෝනා ආසාදිතයන් 767ක්

තවත් කොරෝනා වෛරස් ආසාදිතයන් 767ක් ඊයේ දිනයේ වාර්තා වී තිබෙනවා,

ඒ අනුව ඊයේ දිනයේ මෙරටින් හමුවූ සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 2327ක්.

ශ්‍රී ලංකාවෙන් මේවන විට කොරෝනා ආසාදිතයන් 235391ක් වාර්තාවී තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *