රැකියාවෙන් දොට්ට දැම්මට උද්ඝෝෂණයක්

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කළ සේවකයින් පනස් දෙනෙක් එම රැකියාවෙන් ඉවත් කළේ යැයි පවසමින් අද ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණයක් පැවැත් වුණා.

අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන කොමසාරිස් තුමාගේ කැමැත්ත අනුව ඔහු වසර හතක කාලයක් සේවයේ නියැලී සිටිනවා.

නිහඬ උද්ඝෝෂණයක නිරත වූ මේ පිරිස පසු සාකච්ඡාව සඳහා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය වෙත රැගෙන ගියා.

 

 

 

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *