ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ගැන තීරණයක් ගනී

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම ට අදාළ යෝජනා ලබන සතියේදී කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

විදුලිබල අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර ඒ බව පැවසීය.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *