කෝට්ටේ නගර සභාවේ අංශයක් වසයි – කන්දකාඩු සිට පැමිණි සේවකයාට අසනීපයි

කෝට්ටේ නගර සභාවේ ගිණුම් අංශය හදිසියේ වසා දමා තිබෙනවා.

එම අංශයේ සේවය කළ තරුණයෙක් රෝගී ලක්ෂණ පහළ කිරීම නිසා මෙම තීරණය ගත් බවයි වාර්තා වන්නේ.

එම තරුණයා කන්දකාඩු මධ්‍යස්ථානයේ සිට නිවසට පැමිණි අයෙකු බවයි වාර්තා වන්නේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *