එළවළු රැගෙන ආ ගොවීන් සහ වෙළදුන් පිරිසක් අපහසුතාවයට

සංචරණ සීමා ඉවත් කිරීමෙන් පසු දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට එළවළු තොග රැගෙන ආ ගොවීන් සහ වෙළදුන් පිරිසක් අපහසුතාවයට ලක්ව සිටින බව වාර්තා වුණා.

ඊයේ (16) රජය ප්‍රකාශ කළේ දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට එළවළු තොග රැගෙන ආ හැක්කේ මාතලේ ප්‍රදේශයේ ගොවීන්ට පමණක් බවයි.

ඒ අනුව ඊයේ රාත්‍රියේ පැමිණි මොවුන්ට මාතලේ – බලකඩුව ප්‍රදේශය පසු කර දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට යාමට මාතලේ පොලීසිය අවස්ථාව ලබා දී නැහැ.

ඒ අනුව ඊයේ රාත්‍රී 9ට පමණ එම ස්ථානයට පැමිණි ඔවුන් තවමත් එහි රැදී සිටින බවයි වාර්තා වුණේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *