රාජපක්ෂ පුතෙක්ට බදුල්ලෙන් මැතිවරණයට ආරාධනා

යෝෂිත රාජපක්ෂ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් මැතිවරණයට ඉදිරිපත් කරවීම සඳහා පොදුජන පෙරමුණේ උත්සාහයක් ඇති බව වාර්තා වනවා.

එම දිස්ත්‍රික්කයට නිසි නායකත්වයක් නොමැති වීම නිසා යෝෂිත ඉදිරිපත් කිරීමේ යෝජනාව ඉදිරිපත්ව තිබෙනවා.

පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදීත් බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අපේක්ෂිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය ලබාගැනීමට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අසමත් වුණා.

එම දිස්ත්‍රික්කය මෙහෙයවූ කුමාර වෙල්ගම මහතා ද දැන් සිටින්නේ චන්ද්‍රිකා පාර්ශ්වය සමගයි.

You May also like

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *