කරන වැරදිවලට ලකුණු අඩු කරමින් රියදුරු බලපත්‍ර අහෝසි වෙයි

සිදු කරන වැරදිවලට අනුව ලකුණු අඩු කරමින් රියදුරු බලපත්‍ර අහෝසි කිරීමට අදාළ වැඩ කටයුතු මේ වනවිට සම්පූර්ණයෙන් අවසන් කර ඇති බව ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම ප්‍රකාශ කළා.

පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දැක්වූ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ එම වැඩපිළිවෙළේ ඉතිරි කටයුතු පොලිස් නිලධාරීන් සතුව පවතින බවයි.

එසේම, ප්‍රවාහන අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි ද ඊයේ (04) පාර්ලිමේන්තුවේ දී අදහස් දැක්වූ අතර, ඇය ප්‍රකාශ කළේ බස් රථවල තරගය අවම කිරීම සහ අනතුරු අවම කිරීම උදෙසා නව වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක බවයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *