මරදානේ පුද්ගලික බසයක් ගිනි ගනී

මරදාන – සංඝරාජ මාවතේදී බස් රථයක් ගිනිගෙන තිබෙනවා.

කොළඹ ගිනි නිවීම් ඒකකය සඳහන් කළේ සිය නිලධාරීන් එම ස්ථානයට ගොස් ගින්න නිවා දැමීමට කටයුතු කළ බවයි.

මෙය පෞද්ගලික මගී ප්‍රවාහන බස් රථයක් වන අතර, ගින්නෙන් කිසිවෙකුටත් හානියක් නැහැ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *