අංශ කිහිපයක වැට් බදු නිදහස් කිරීමක් ගැන ඉල්ලීමක්

වෛද්‍ය උපකරණ, ගිලන්රථ, ළමුන් සඳහා අධි ප්‍රෝටීන් කෘෂි ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩ වැට් බදු නිදහස් කිරීම ගැන නැවත සලකා බලන්නැයි රඡයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් ඉල්ලා සිටී.

රජ‍යේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව, ඇතැම් භාණ්ඩ සඳහා වැට් බදු නිදහස් කිරීම් ඉවත් කිරීම අරමුණු කරගත් සහ සරල කළ වැට් (SVAT) ක්‍රමය අත්හිටුවීමේ විධිවිධාන ඇතුළත් එකතු කළ අගය මත බදු (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත සැලකිල්ලට ගත්තේය.

මුදල් අමාත්‍යාංශය නියෝජනය කරන නිලධාරියෙකු සඳහන් කළේ, කලින් නිදහස් කර ඇති පරිදි ලැයිස්තුගත කර ඇති කෘෂිකාර්මික යන්ත්‍රෝපකරණ සහ රසායනික පොහොර ඇතුළු අනෙකුත් උපකරණ එම පනත් කෙටුම්පත යටතේ වැට් බද්දට යටත් වන බවයි. කෘෂිකාර්මික බීජ, කෘෂිකාර්මික පැල, ඉස්සන් ආහාර ඇතුළු ඉස්සන් ආහාර සහ කුකුළු ආහාර හැර සත්ත්ව ආහාර වැට් බද්දෙන් නිදහස් කරන බව නිලධාරීන් ප්‍රකාශ කළේය.

මේ අනුව, ගෘහස්ථ කෘෂිකාර්මාන්තයට හා ආහාර කර්මාන්තයට බලපාන කෘෂිකාර්මික උපකරණ සඳහා වැට් බදු ඇතුළත් කිරීම පිටුපස ඇති තාර්කික පදනම පිළිබඳව කමිටුව ප්‍රශ්න කළේය.

එකතු කළ අගය මත බදු (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත, 2018 අංක 35 දරන මුදල් පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා වන මුදල් පනත් කෙටුම්පත සහ 2012 අංක 12 දරන මුදල් පනත සහ අංක 2353/ ගැසට් පත්‍රයට අදාළ ආනයන අපනයන පාලන පනත සලකා බැලීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා (28) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවති රාජ්‍ය මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේදී ඉහත කී කරුණු සාකච්ඡාවට ගැනිණි.

තවද දියර කිරි සහ බිත්තර වැනි කිරි නිෂ්පාදන ද වැට් බද්දට යටත් වේ. කෙසේ වෙතත්, තිරිඟු, තිරිඟු පිටි හෝ පිටි කිරි, ඖෂධ නිෂ්පාදන හා ඖෂධ නිදහස් කරන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළේය. ළමා මන්දපෝෂණය බහුලව පවතින පසුබිමක ශ්‍රී ලංකාවේ වගා කරන ධාන්‍යවලින් සාදන ලද ආහාර නිෂ්පාදන, “පෝෂ” කාණ්ඩයට අයත් අධි ප්‍රෝටීන් සහ අධි ශක්ති කෘෂි ආහාර ලෙස හඳුනාගෙන වැට් බද්දට යටත් කරන්නේ මන්දැයි කාරක සභාව නිලධාරීන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරන ලදී.

එමෙන්ම ගිලන්රථ සහ වෛද්‍ය උපකරණද වැට් බද්දට යටත් කරන්නේ මන්දැයි කාරක සභාව නිලධාරීන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරන ලදී. එකතු කළ අගය මත බදු (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත හොඳින් පරීක්‍ෂා කිරීමෙන් පසු, රාජ්‍ය මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සංශෝධන, මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් ඇතුළත් කිරීමේ එකඟතාවයට යටත්ව අනුමැතිය ලබා දෙන ලදී. එසේ වුවද, වෛද්‍ය උපකරණ, ගිලන් රථ, පොහොර සහ අධි ප්‍රෝටීන් කෘෂි ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික ද්‍රව්‍ය ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇති ධාන්‍යවලින් ලබාගත් ආහාර නිෂ්පාදන සඳහා වැට් බදු නිදහස් කිරීම් නැවත ඇගයීමට ලක් කරන ලෙස කාරක සභාව නිලධාරීන්ගෙන් සිටින ලදී.

වැට් බදු නිදහස් කිරීම් ඉවත් කිරීම UBER සහ PickME ගාස්තුවලට බලපාන්නේ නැති බව රාජ්‍ය මූල්‍ය කමිටුව වැඩිදුරටත් අනාවරණය කළේය. UBER සහ PickME සඳහා ආරම්භයේ සිටම වැට් බදු ඇතුළත් කර ඇති බව සභාපතිවරයා මෙහිදී අවධාරණය කළේය.

ආනයන සීමා කිරීම් හෝ බදු නොගෙවීම හේතුවෙන් රේගුවෙන් නිෂ්කාශනය නොකළ ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කරන ලද මෝටර් රථ නිදහස් කිරීමට ප්‍රතිපාදන යෝජනා කරන 2018 අංක 35 දරන මුදල් පනත සහ 2012 අංක 12 දරන මුදල් පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා වූ මුදල් පනත් කෙටුම්පත ද රජ‍යේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් විමසා බලන ලදී

කෙසේ වෙතත්, ආනයන අපනයන පාලන පනත යටතේ 2020 මැයි 22 දිනැති අංක 2176/19 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් මෝටර් රථ ආනයනය අත්හිටුවීමෙන් පසු ආනයනය කිරීම සහ LCs විවෘත කිරීම සම්බන්ධයෙන් පැන නගින කරුණු සැලකිල්ලට ගෙන, ආනයනය කරන ලද වාහන 119ක් රේගුවෙන් නිදහස් කිරීමට අදාළව ඇති ප්‍රතිපාදන පිළිබඳව වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස සභාපතිවරයා මුදල් අමාත්‍යාංශයට උපදෙස් දුන්නේය.

තවද, අංක 2353/16 දරණ ගැසට් පත්‍රයට අදාළ ආනයන අපනයන පාලන පනත සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව කාරක සභාව ඒ අනුමැතිය ලබා දෙන ලදී.

මේ අවස්ථාව සඳහා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ, සුරේන් රාඝවන්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්, පාඨලී චම්පික රණවක, නිමල් ලාන්සා, ඉසුරු දොඩංගොඩ, මධුර විතානගේ, මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ, වජිර අබේවර්ධන, හර්ෂණ රාජකරුණා යන මහත්වරු ඇතුලු රාජ්‍ය නිලධාරීහු පිරිසක් සහභාගී වූහ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *