විදේශ සේවය පිළිබඳ අලි සබ්රිගෙන් අනාවරණයක්

විදේශ සේවය සඳහා නිලධාරීන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට නොසිටීම හේතුවෙන් එහි කටයුතු සඳහා බලපෑම් ඇතිවී ඇති බව විදේශ අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතා පවසයි.

පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින් ඒ මහතා පැවසුවේ රටවල් 55ක සහ මෙරට අංශ 24දීම සේවය කිරීම සඳහා සිටින්නේ නිලධාරීන් 164 දෙනෙක් බවයි.

ශ්‍රී ලංකාවට ඉතාම වැදගත් රට වන ඉන්දියාවේ සේවය සඳහා යොදවා සිටින්නේ 6 දෙනෙක් පමණක් බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවය සඳහා අවශ්‍ය සේවකයින් ගණන 264ක් බවද එහිදී හෙළිවිය.

මේ වනවිට අවශ්‍ය නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බවත් අවසන් වරට විදේශ සේවයට බඳවාගැනීම් සිදුකර ඇත්තේ 2018 වසරේදී බවද අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *