භික්ෂූන්වහන්සේලා අසූචි ප්‍රහාරයකට ලක් වූ බුදුමැදුර අසල සත්‍යග්‍රහයක්

බුදුමැදුරට එල්ලකල අසූචි ප්‍රහාරයට විරුද්ධව එම ප්‍රදේශයේ බෞද්ධ භික්ෂූන්වහන්සේලා අද සත්‍යග්‍රහයක නිරතවීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

දිවුලපිටිය හොරගස්මුල්ල , පී.බී මාවතේ පිහිටි එම බුදුමැදුර අසල මෙය පවත්වන බවයි සඳහන් වන්නේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *