දිවයින පුරා පොලිස් කොට්ඨාස ආවරණය වන පරිදි විශේෂ රථවාහන මෙහෙයුමක්

දිවයින පුරා පොලිස් කොට්ඨාස ආවරණය වන පරිදි විශේෂ රථවාහන මෙහෙයුමක් අද(05) ආරම්භ වෙයි.

ඒ, යුක්තිය මෙහෙයුමට සමගාමීවයි.

පොලිස් මාධ්‍ය ඒකකය සඳහන් කළේ, අද සිට සතියක් රථවාහන මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක බවයි.

මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය අඩපණ කිරීමේ අරමුණින් මෙම මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක බව පොලිසිය පැවසුවේ ය.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *