ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය ගැන ජපානයෙන් ප්‍රකාශයක්

ශ්‍රී ලංකාව ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ ක්‍රියාවලිය සඳහා ණයහිමි රටවල් සමග අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් තැබීමේ වැදගත්කම ජපානය අවධාරණය කර තිබේ.

ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව පසුගිය වසරේ දී ණයහිමි රටවල් සමග ප්‍රතිපත්තිමය එකඟත්වයකට පැමිණියේය.

නිල ණයහිමියන්ගේ කමිටුවේ සාමාජිකයින් නොවන පාර්ශ්වයන් එකඟතා සඳහා පිවිසෙන විට විනිවිඳභාවය සහ සංසන්දනාත්මක බව වැදගත් බවද ඔවුන් නිකුත්කළ නිවේදනයක් සඳහන් වෙයි.

ණයහිමියන්ගේ කමිටුවේ සාමාජිකයින් ලෙස රටවල් 15ක් සිටින අතර එහි සම සභාපතීත්වය ජපානය, ප්‍රංශය, සහ ඉන්දියාව හොබවයි.

2022 මැයි මාසයේ සිට ශ්‍රී ලංකාව බාහිර ණය ගෙවීම අත්හිටුවීය.

පසුගිය නොවැම්බර් මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාව නිවේදනය කළේ ණයහිමි රටවල් සමග ප්‍රතිපත්තිමය ගිවිසුමකට එළැඹි බවත් ඒ ඔස්සේ ඩොලර් බිලියන 5.9ක බාහිර ණය ආවරණය වන බවත් ය

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *