තරුණයයි තරුණියයි පොල්ගොල්ලෙන් පනී – යොවුන් ජීවිත දෙකක් දිය යට සැඟවේ

මහනුවර – පොල්ගොල්ල ජලාශයට පැන තරුණ යුවළක් සියදිවි හානිකර ගෙන තිබෙනවා.

මෙලෙස සිය දිවි හානිකරගෙන ඇත්තේ අවුරුදු 17ක තරුණයෙක් සහ අවුරුදු 16ක තරුණියක්.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *