ගොඩනැගිල්ලකින් ඇදවැටී තරුණයෙකු ජීවිතක්ෂයට

ගොඩනැගිල්ලක 10 වන මහලේ විදුලි සෝපානය සඳහා ඇති කවුළුවකින් ඇදවැටී 25 හැවිරිදි තරුණයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබේනවා..

අදාළ ගොඩනැගිල්ල ඉදිකරමින් පවතින එකක් වන අතර එහි සේවයේ නියුතුව සිටි පුද්ගලයෙකු එම අනතුරට මුහුණ දී ඇති බව පොලීසිය පැවසුවා.

ඊයේ (04) සවස 5.30ට පමණ එම අනතුරු සිදුව තිබුණේ කොල්ලුපිටිය මල්පාර ප්‍රදේශයේ අලුතින් ඉදිකරමින් පැවති ගොඩනැගිල්ලක් තුළදීය.

මියගිය පුද්ගලයා කොතලාවලපුර රත්මලාන ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *