“මගේ පළමු පියාසැරි පාඩම…” ධනාගේ සූටික්කි, කොහෙද බලන්නකො මේ ගිහින් තියෙන්නෙ

අපේ ක්‍රිකට් ටීම් එකේ ලස්සනම හිනාව තියෙන්නෙ කාටද ඇහුවොත් මතක් වෙන්නෙ කාවද…

ඔව් ඔව් එයා තමයි… ධනංජය සිල්වා…

නිමාවුණු කැන්ගරු දේශ සංචාරයට තාත්ති එක්ක අම්මියි දෝණියි දෙන්නත් ගිහින් හිටියා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *