පාකිස්තානයට පහරදීමට පැමිණි ‘ඉන්දීය නියමුවාට’ ඉම්රාන් ඛාන් කරන්න හදන දේ

පාකිස්තාන විසින් අල්ලාගන්නා ලද ඉන්දීය ගුවන් නියමුවා අද (01) නිදහස් කරනු ඇති බවට විශ්වාසය පල වී තිබෙනවා.

පාකිස්තාන අගමැති ඉම්රාන් ඛාන් ඔහුව නිදහස් කරන බවට පාකිස්තාන පාර්ලිමේන්තුව අමතමින් කළ ප්‍රකාශය නිසා මෙම විශ්වාසය පල වනවා.

ඔහු පැවසුවේ “සාමය සඳහා වූ පියවරක්” ලෙස මෙම තීරණය ගත් බවයි.

අගාමාත්‍ය ඉම්රාන් ඛාන්ගේ තීරණයට ප්‍රතිචාර දක්වමින් ඉන්දීය රජය ප්‍රකාශ කළේ ගුවන් නියමුවා සම්බන්ධයෙන් ඉක්මන් තීරණයක් ගැනීම සුරක්ෂිත පියවරක් බවයි.

මෙම අවස්ථාව තානාපතිවරයකු මාර්ගයෙන් සිදුකිරීමට බලාපොරොත්තු නොවන බව ද ඉන්දීය රජය පවසනවා.

ඉන්දීය ගුවන් හමුදාවේ විං කමාන්ඩර් අභිනන්දන් වර්ධමාන් නමැති ගුවන් නියමුවා තමන් විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ බව පාකිස්තාන තොරතුරු අමාත්‍යාංශය පසුගිය දා වාර්තා කළා.

ඉන්පසු ඉන්දීය බලධාරීන් වාර්තා කළේ, සිය ගුවන් හමුදාවේ සේවයේ නියුතු විං කමාන්ඩර් අභිනන්දන් වර්ධමාන් නමැති ගුවන් නියමුවා අතුරුදන් වී ඇති බවයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *